top of page
עלי.png

סדנאות

למנהלים, ארגונים ולקהל הרחב.

אחת המתודות שאני יותר אוהבת הינה להנחות סדנאות.

חד פעמיות או כחלק מתהליך שלם.

אינטראקטיביות, מאתגרות, דינמיות, שמאתגרות את החסמים, את ה"למה לא".

שפורצות תפיסות ופרדיגמות.

הסדנאות שלי הן סופר דינמיות.

משלבות תאוריה- כלים, מודלים ופרקטיקות, אל מול התנסות, תרגול והטמעה.

מבררות חסמים, ומאפשרות התנהלות- אחרת.

ההנחיה הינה פרונטאלית או בזום.

כל סדנה מותאמת לצורך שלכם.

לאתגרים הנוכחיים, למשתתפים, לדילמות ולשפה הארגונית.

bottom of page