top of page
_edited.jpg

סדנת בטחון פסיכולוגי

מה, גם זה תפקיד המנהל??

יצירת בטחון פסיכולוגי הינה מהותית לחוסן של הארגון.

מה זה בעצם אומר?

שהעובדים ירגישו בטוחים להתבטא.

גם על הפיל שבחדר.

ישתפו בחששות שלהם, באתגרים.

כמה מהותי בעיניכם לשמוע מהעובד שלוחות הזמנים שקבענו לא הגיוניים?

שהמוצר בפיתוח לא מדוייק בעיניהם?

שהשוק עשוי להגיב אחרת?

שהמשימה שעל שולחנם מאתגרת, מאוד, והם זקוקים לעזרה?

בסדנה זו נלמד:

מה גורם לבטחון פסיכולוגי

נדבר על אותנטיות ניהולית

כנות

מדיניות תחקיר

נתרגל הטמעה כמנהלים וכעובדים.

Screenshot_3.png
bottom of page