top of page
שינוי תפיסה.png

סדנת תקשורת בין אישית
360 מעלות

החוסן שלנו תלוי ביכולת שלנו לייצר מערכות יחסים רותמות בארגון

חוסן מושתת על מערכות יחסים בארגון של רתימה. ללא סמכות. 

היכולת לרתום ללא סמכות תלויה ביכולת שלנו לייצר מערכות יחסים. מעולות.

ולמה אני מתכוונת?

לכל אחד יש מערכות יחסים, גם בארגון, שמאתגרות אותו.

הרעיון הוא ללמוד איך לקחת אחריות על אותם מערכות יחסים.

לשנות פרספקטיבה.

לראות את האחר.

להבין שמה שקורה הוא לאו דווקא נגדי, אלא בעד האחר.

ממקום של הובלה, פרואקטיביות.

בסדנה זו:

נבין את מהות הקשר הבין אישי שלנו בארגון.

נבדוק סיטואציות בהן התקשורת היא ממש אבל ממש לא מיטיבה.

נקבל כלים להסתכל אחרת על התקשורת

לשנות תפיסה והתנהגות.

Screenshot_3.png
bottom of page