top of page
הכלה.png

סדנת גיוון והכלה

איך לאפשר לכל עובד להביא את עצמו, במיטבו?

גיוון והכלה

שני מושגים שגורים ביותר.

בעיני, המאתגר יותר הינו- הכלה.

כארגונים, אנחנו יודעים כמה מהותי לגייס גיוס מגוון. 

להביא צבעים שונים לארגון. טעמים שונים. גישות דיעות ובעיקר יצירתיות.

אך כדי שכל זה יקרה, יש מקום לדייק את ההכלה.

היכולת של כל עובד להביא את עצמו במיטבו לארגון.

להרגיש בטוח.

תפקידנו כמנהלים לאפשר זאת.

בסדנה זו נדבר על:

מה עומד בנינו לבין קבלת השונות. הגיוון. הדרך של האחר.

נתרגל הטמעה של כיווני חשיבה אחרים. כן, תנו לאחר לנהוג :)

ונבדוק כיצד ניתן להטמיע תרבות ארגונית אחרת, מאפשרת. לכל צבעי הקשת.

Screenshot_3.png
bottom of page