top of page
משמעות ההתנסות.png

אנשים שאני לא מסתדר איתם בארגון.
סיוט, או הזדמנות לצמיחה?
קלאסי לעבודת ממשקים....


גם אצלכם יש ממשקים, שפשוט לא מתקשרים?

לא מפרגנים,

ות'כלס, לא משתפים פעולה?

אתם לא לבד....

כולנו מכירים מצב בו לא הסתדרנו עם העובד או המנהלת, הלקוחה או הספק.

גם לי זה קרה.

בתקופה שהייתי בתפקידי שיווק בינלאומי, פיתוח עסקי ומכירות.

היו לי מנהלים שהיה תענוג לעבוד תחתיהם, איתם, והיו, כאלו, שספרתי את הדקות.

וממשקים?

תמיד היה את אלו שהיה מאתגר, ממש, לתקשר איתם.

אגדיל ואומר, שבכל ארגון, כולם יודעים אל מי לא להתקרב...

ברור לכם, שזה משפיע ישירות על התפוקות.

ועל שביעות הרצון, והמחוברות, והיצירתיות.

וכמובן, על החוסן שלנו...

בסדנה זו:

נבין מדוע יש אנשים שקל לנו לתקשר איתם, ואחרים שזה פשוט בלתי נסבל!

נקבל כלים להתמודדות, אחרת, עם אותם מאתגרים. (לא, זה לא הם.... זה אנחנו)

נחזק את התקשורת הבין אישית שלנו ואת תחושת החוסן.

Screenshot_3.png
bottom of page