top of page
חוסן 1.png

תהליך פיתוח מנהלים

הקלאסיקה שבקלאסיקות, אבל עם טוויסט.

כן. תמיד יש את אותם מנהלים שזקוקים לחיזוק, דיוק, ובעיקר תרגול של מתודות ניהול קלאסיות.

בשבילם נכון להעביר קורס פיתוח מנהלים.

לדבר על:

תפיסת תפקיד

ניהול ישיבות צוות

מתן משוב יומיומי

רתימה ללא סמכות

הובלת שינוי

שיפור תקשורת בין אישית ועוד.

 

אבל עם טוויסט.

כל מתודה נלמדת בכמה רבדים:

  • התאוריה, המודל וחלקיו

  • החסמים האישיים, מה עוצר בעדי מלהפנים את המיומנות

  • שינוי תפיסה וחשיבה והטמעה ברמה אישית וניהולית.

העברתי עד היום עשרות תהליכים אל מול מאות מנהלים נפלאים.

אשמח לדון גם איתכם בצרכים היחודיים שלכם.

לרתום את הארגון לטובת אותם מנהלים, כדי לאפשר להם שינוי והטמעה מיטביים.

bottom of page