top of page
_edited.jpg

תהליך בניית חוסן

כמה מהותי בעיניכם, שהמנהלים והעובדים בארגון, ידעו להתמודד עם שינויים ומשברים, להיות פרואקטיביים ויצירתיים, ולראות שינוי כהזדמנות ללמידת מיומנויות חדשות, צמיחה והתפתחות?

תהליך בניית חוסן.

כי חוסן, הוא נרכש (לא, הוא לא מולד...)

ובאמצעות טקטיקות שנמצאו במחקרים, אנחנו מחזקים את החוסן.

האישי, הניהולי והארגוני.

תהליך מהותי ושונה ממה שאתם מכירים, המאפשר עבודת עומק והטמעה מהותית יותר של מיומנויות חדשות ועמם שינוי תרבות ארגונית.

התהליך בנוי מעבודה סדנאית על טקטיקות שונות לחיזוק החוסן ובנייתו ומושתת על מודל לחיזוק חוסן.

Screenshot_3.png

תהליך בניית וחיזוק החוסן מורכב מכמה נושאים: 

ומה שיתפו אלו ששמעו את ההתכנים?

דרור

" אני מזמין את העובדים להתנסות ואני מבטיח לגבות אותם בהתנסות שלהם"

בר

"בוחרת להתמקד ביכולת שלי, לעודד את עצמי, להוביל"

אייל

"בוחר לעודד את עצמי לנסות ולהתנסות. להתמקד בדרך. זו השיטה לצמוח"

להזמנת התהליך- 
דברו אלי!

התהליך סופר מהותי, מלמד, מטמיע מיומנויות חדשות ושונה מכל דבר אחר שהבאתם עד כה לארגון.

מאפשר התבוננות ניהולית ואישית, למידה וצמיחה.

 

ובעיקר, מחזק את תחושת החוסן הניהולי והאישי ויכולת התעוזה.

052-339-3513

התחלה מעולה! ההודעה נשלחה ואני חוזרת בהקדם

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page