top of page
ODT.png
ODT.png
ODT2.png
IMG_7992.jpeg

על אבניים ODT

תהליך לפריצת דרך בשיפור מיומנויות ניהוליות

 

מהות התהליך

תהליך במודל של Out Door Training- ODT, אחד על אחד, בסטודיו קרמיקה שלי. משלב עבודת חימר ואובניים כחלק מתהליך הפיתוח הניהולי.

 

סדרת מפגשים בנושאי מיומנויות קריטיות לניהול, כגון: האצלת סמכויות, העצמת עובדים, מתן משוב יומיומי מינוף חוזקות הצוות, ועוד.

כשהאבניים מסתובבים והחימר בידיים, ניתן לעבוד על האתגר האישי בהטמעת מיומנויות ניהוליות.

איך זה עובד?

 

התהליך מתחיל בפגישה ראשונית במהלכה אנחנו מבררים יחד את האתגר האישי של המנהל בהטמעת מיומנויות ניהוליות.

 

לאחר מכן נפגש בסטודיו.

נתחיל בשיחה ייעוצית בה נברר את האתגר באותה מיומנות והחסם.

למשל- מנהל ששיתף שמאתגר אותו לתת משוב לעובדים על בסיס יומיומי. החסם היה שנתינת משוב מורידה את המוטיבציה של העובד.

 

לאחר דיוק החסם, ניגש לאבניים.

כשהחימר בידיים ואבניים מסתובבים נשלב סימולציות תפקידים עובד- מנהל ונתרגל את הטמעת המיומנות, למשל, כיצד ניתן למשב, תוך כדי למידה של החימר והעבודה על אבניים.

 

נחזור לשיחה ונבדוק כיצד השתנה החסם, בעקבות הסימולציה וההתנסות. וכיצד ניתן להטמיע בהתנהלות היומיומית.

​ 

התהליך מאוד יצירתי ומשפיע.

התהליך כולל סדרה של 3 מפגשים 1X1, כשכל מפגש מתמקד במיומנות ניהולית אחרת.

bottom of page