top of page
בטחון פסיכולוגי 2.png

סדנת חיזוק חוסן

חוסן- איך הופכים מילה כל כך גדולה לפרקטיקה יומיומית?

"מה שאיפשר לנו להגיע לתוצאות העיסקיות של רבעון אחרון 2021 הוא החוסן הגבוה של העובדים"

אמר טים קוק, מנכ"ל אפל, ושם את המושג על המפה, ובגדול.

והוא מסביר:

"למרות שעבדנו בריחוק, היכולת להשען אחד על השני, לעבוד בשיתוף פעולה, לסמוך, אותו חוסן שהעובדים הפגינו היה קריטי לתקופה המאתגרת שעברנו."

המילה חוסן הפכה לbuzzword.

חוסן הינו היכולת להתמודד עם סיטואציה מאתגרת, משבר או חוסר וודאות.

ההתמודדות נובעת מיכולת לחשיבה חיובית, שינוי תפיסתי והסתגלות מהירה.

חוסן הוא לגמרי נרכש והוא מהותי, לכל ארגון. באספקט האישי, הבין אישי, הארגוני והניהולי.

ואם הוא נרכש, אז איך ניתן לחזק אותו?

בסדנה נבין מה הוא חוסן, כיצד ניתן לחזק אותו.

נתעמק בפרואקטיביות, לקיחת אחריות, הובלה והשפעה, כמוטיב מרכזי בחיזוק החוסן.

Screenshot_3.png
bottom of page